Ingen skam för terapi!

Idag finns det massor med normer, tabuer och att gå i terapi eller till en terapeut är en av de normbrytande ting som man kan göra. Men vi väljer att se förbi detta och uppmanar dig att göra detsamma. Terapi är fantastiskt och jag tror att människor saknar den ovillkorliga uppmärksamheten som man kan få hos en terapuet. Vi lever i en mobilvärld och det gäller att ta hand om sig sig, får uppskattning av andra och hela tiden jobba med sig själv för att bli en bättre människa. I terapi kan detta ske!

terapisamtal

Vad är terapi?

Terapi är olika för alla och det går faktiskt inte att beskriva vad det är för något. Man kan förklara det som en helande upplevelse där man kan öppna sig, läka och bli behandlad. Det spelar ingen roll om man vill meditera, prata med en vän eller gå till en terapeut, möjligheterna är oändliga. Vårdguiden menar på att psykoterapi eller psykologisk behandling är ett samlingsbegrepp där man använder metoder som grundas på psykologisk vetenskap. Den här typen av behandling är allt emellan depression och ångest till rökavvänjaning.

Det finns andra typer av yrkesgrupper som också använder sig av samtal för att hjälpa människor. För elever i skolan finns det till exempel en kurator som man kan prata med om man har problem, funderingar eller oro över diverse saker. Sjuksköterskor, arbetsterapeuter och socionomer är också yrkesgrupper som sysslar med samtal som metoder för att hjälpa andra. Om du skulle vilja gå till en terapeut eller i terapi men är osäker på dess professionalitet eller skicklighet. Då ska du välja en terapeut eller terapibolag som har en legitimation.

Det finns många former av terapi och de allra vanligaste är PDT (Psykodynamisk terapi) och KBT (Kognitiv beteendeterapi). Det tar såklart inte slute där, det finns också IPT (Interpersonell psykoterapi), gruppterapi, systemisk par- och familjeterapi, kris- och traumaterapi och många fler. Det är även möjligt att söka hjälp via terapi och terapeuter genom internetbaserad psykoterapi där man inte behöver fysiskt träffa en behandlare utan man kan få hjälpa på avstånd. Online behandling omfattar främst KBT som erbjuds för personer som lider av depression, ångest, paniksyndrom, sömnbesvär och stress.

Hur går terapi till?

terapi

När du går i terapi eller psykologisk behandling kommer du vanligtvis att träffa en behandlar för att föra ett samtal ett par gånger i månaden. Här är en trygg plats att öppna sig och dela sina besvär vad det än handlar om. Terapueten eller behandlaren är där för att rikta all uppmärksamhet på dig och genom att beskriva sin situation kan man lätta på trycket och få en annan bild av problemet som förhoppningsvis löser situationen. Va inte rädd om behandlaren tar anteckningar, det är för att personen ska kunna få en klar bild och kanske förstå ett mönster som finns i samband med dina olika situationer.

Vad ska man tänka på innan terapin börjar?

  • Hur mycket kommer behandlingen att kosta?
  • Vad är målsättningen med behandlingen?
  • Hur kommer behandlingen att gå till?
  • Hur lång tid tar varje träff?
  • Hur många gånger ska ni träffas?

Du har rätt att veta villkorren med behandlingen och det är viktigt för dig att vara förbered även mentalt på vad det kommer innebära för dig. Ovanstående frågor kan du ställa till din behandlare för att få en överblick över vilka administrativa delar det finns. Kom ihåg att du också har rätt att fråga om behandlingen, hur det kommer gå till och vad det kan komma att innebära för din egna del. Du har också rätt att få veta och ställa frågor till din behandlare som vilken utbildning och bakgrund som den personen har. Glöm inte heller att behnadlaren har tystnadsplikt.

Det är vanligt att gå i terapi!

Var femte man och var tredje kvinna beräknades att år 2011 gå i terapi i Sverige enligt en undersökning och det är mer vanligt än vad man tror. Det är ingen skam att gå i terapi och det kan istället hjälpa dig som människa att släppa på gammal skroll och fokusera på dig själv, nuet och framtiden. Kvinnor är mer mottagliga för hjälp och mellan åldern 30-49 år svarade 43 procent ‘ja’ när frågan om de hade gått i terapi ställdes. Det kan även tyvärr bero på att kvinnan idag utsätts för större press, förnedring, undervärdering och de patriarkata samhället som vi lever i.