Travsveriges framtid och utmaningar

Sedan lång tid tillbaka har travsporten i Sverige varit väldigt populär. Trav är en aktivitet som har funnits i över 100 år. Det är svårt att sia om hur sporten kommer att utvecklas, men vi kommer att ta upp ett antal positiva samt negativa aspekter för att du ska kunna få en bättre uppfattning om hur sportens framtid skulle kunna bli.

Konkurrens och publik

Nuförtiden har vi en mängd olika underhållningsalternativ att välja mellan, både inom sport och andra områden. Detta kan göra det svårare för travsporten att konkurrera och dra till sig den publik som behövs för att generera intäkter. Det finns personer som vittnar om att travsporten inte drar till sig lika mycket folk som tidigare.

Trav och teknologi

Något som faktiskt kan hjälpa travsporten är användandet av nya teknologier för att förbättra publikens upplevelse. Ny teknik kan också hjälpa dem som är intresserade av trav att snabbare ta del av viktig information rörande hästarnas tillstånd och hur stor chans de har att vinna. Den marknadsföring som görs för att få fler personer intresserade av trav kan också förstärkas med hjälp av teknologi. Läs mer på ATGresultat rörande vilken information just du kan ta del av.

Hästarnas väl

När vinstintressen ställs mot djurens väl kan det för vissa möjligtvis vara lockande att tänka lite mindre på det sistnämnda. Det är därför det är viktigt att travsporten har regler som faktiskt tar hästarnas väl i beaktande och där enskilda aktörer inte tummar på hästarnas hälsa. Här kan tekniken också spela en större roll genom att ge myndigheter och kontrollorgan en bättre översikt rörande hur hästarna faktiskt mår.

Informationsutbyte mellan olika aktörer

I en värld där vi blir alltmer sammankopplade är informationsutbyte av största vikt, och det gäller även när det gäller travsporten. De som arbetar inom travsporten kan gagnas av ett mer omfattande samarbete med aktörer som exempelvis:

  • Tränare
  • Uppfödare
  • Tävlande inom andra ridsporter

Ju mer kunskapsutbyte som görs desto mer kommer man att kunna verka för en mer hållbar utveckling inom hästsporten generellt.

Utbildning och rekrytering

Liksom när det gäller många andra sporter är det viktigt att arrangörer håller sig uppdaterade om vilka nya talanger som finns. Genom att aktivt verka för att föra fram nya personer till “rampljuset” kommer man att förbättra både intresset för själva sporten och dessa talangers möjlighet till en gedigen karriär inom travsporten.

Vidare bör man se till att de talanger man tar in även har tillgång till lämplig utbildning, samt de resurser som krävs för att de ska kunna utvecklas inom sporten.

Vad framtiden kan föra med sig

Som vi har tagit upp i den här artikeln har travsporten ett antal utmaningar framför sig, men när man möts av motgångar inom en sport har man två val. Man kan antingen acceptera motvindarna och kapitulera, eller så kan man anpassa sig efter den nya situation som har uppstått och hitta nya strategier – och på så sätt försöka skapa lite medvind.